sobota, 31 października 2015

Kościół św. Aleksego w Przedborzu


Ok. 1278 roku — dokładna data nie jest znana — powstała kaplica ku czci patrona św. Aleksego.
Jej fundatorem, prawdopodobnie na polecenie swej żony Kunegundy,
był Bolesław Wstydliwy, a budowniczym Jacek Aleksy Sadykierz.
Po pożarze w 1341 r. Kazimierz Wielki dobudował do świątyni wieżę.
Kościół pierwotnie gotycki, obecnie o wystroju barokowym, z cudownym obrazem
Matki Boskiej Serdecznej z 1618 roku w ołtarzu z I poł. XVII w.

wtorek, 27 października 2015

Chris Botti w Wytwórni
W niedzielę, 25 października w Wytwórni wystąpił Chris Botti z zespołem.
To był zdecydowanie jeden z dwóch najlepszych wyborów jakie można było dokonać tego dnia.
Drugi, to koncertujący kilka ulic dalej Deep Purple.
Niestety, nie można mieć wszystkiego.