sobota, 31 października 2015

Kościół św. Aleksego w Przedborzu


Ok. 1278 roku — dokładna data nie jest znana — powstała kaplica ku czci patrona św. Aleksego.
Jej fundatorem, prawdopodobnie na polecenie swej żony Kunegundy,
był Bolesław Wstydliwy, a budowniczym Jacek Aleksy Sadykierz.
Po pożarze w 1341 r. Kazimierz Wielki dobudował do świątyni wieżę.
Kościół pierwotnie gotycki, obecnie o wystroju barokowym, z cudownym obrazem
Matki Boskiej Serdecznej z 1618 roku w ołtarzu z I poł. XVII w.

wtorek, 27 października 2015

Chris Botti w Wytwórni
W niedzielę, 25 października w Wytwórni wystąpił Chris Botti z zespołem.
To był zdecydowanie jeden z dwóch najlepszych wyborów jakie można było dokonać tego dnia.
Drugi, to koncertujący kilka ulic dalej Deep Purple.
Niestety, nie można mieć wszystkiego.

wtorek, 8 września 2015

Niebieskie Źródła


Powstały w 1961 roku rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”
to naturalne wywierzyska krasowe, jedne z najciekawszych tego typu zjawisk w Europie.
Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie,
z których wytryska woda przybierająca niebiesko-zieloną barwę.
Odcienie barwy wody uzależnione są od stanu pogody czy nasłonecznienia.
Dodatkowego uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery
z piasku podrzucanego przez wybijającą wodę.