wtorek, 8 września 2015

Niebieskie Źródła


Powstały w 1961 roku rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”
to naturalne wywierzyska krasowe, jedne z najciekawszych tego typu zjawisk w Europie.
Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie,
z których wytryska woda przybierająca niebiesko-zieloną barwę.
Odcienie barwy wody uzależnione są od stanu pogody czy nasłonecznienia.
Dodatkowego uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery
z piasku podrzucanego przez wybijającą wodę.